Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
11 מציג תוצאה

EFT

EFT – Emotional Freedom Technique ובתירגום לעברית “טכניקה לשחרור רגשי”. זו היא שיטה המתבססת על הבנה כי מרבית הקשיים שלנו נובעים מאירועים רגשיים שהצטברו במשך השנים. אירועים אלו גרמו לשיבוש במערכת האנרגתית שלנו ולחסימה בזרימת האנרגיה שבסופו של תהליך מתבטאת במחלה. שיטת EFT מבוססת על מדע שקיים כבר כחמשת אלפים שנים כלומר על הרפואה הסינית.

 

המשך קריאה

Facebook Comments
שתפו ♥