Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
161 מציג תוצאה

התמסור האנרגטי תפקידו לטפל בחסימות הפיזיות והרגשיות, דרך פתיחה של ערוצי האנרגיה בכל הרבדים, הנפשי, הפיזי, הרגשי והאנרגטי, ובכך מאפשר לנו להגיע להבראה ושלווה.

שתפו ♥