Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
33 מציג תוצאה

תקשור

באמצעות מדיטציה המתקשר יוצר קשר עם ישויות או מלאכים ומעביר מהם מסרים ואנרגיות, מטרת התקשור היא להביא בהירות לסוגיות עמן אנו מתמודדים: פיננסים, בריאות, זוגיות ונושאים רבים נוספים. הבהירות והתמונה הרחבה יביאו לעידוד והקלה, הרגעת ספקות ולבטים והמלצות במה להתמקד על מנת להביא את השינוי המיוחל.

Facebook Comments
שתפו ♥