אנחנו כותבים

21 שעות לפני

פורטל העידן החדש

פסטיבל האהבה טו באב 15-17/8/2019 ... ראה עודראה פחות

טען פוסטים נוספים

מידעים ותקשורים

22 שעות לפני

Light gathering critical mass

ביום אנרגטי דחוס זה

נבחר ליצור את האיוורור
נבחר להתחבר לקלילות
כמו נוצת האור
מרחפת היא ללא כל מאמץ
ללא כל התנגדות
נותנת היא לרוח לשאת אותה
על כנפיה
נותנת היא לרוח לשאת אותה ליעדה
אל הלא נודע
שכן שם שוכן הוא יעודה

היו כנוצות האור
היו ללא כל אחיזה
היו לאהבה

ברוכים אתם ✨♥️✨
... ראה עודראה פחות

ביום אנרגטי דחוס זהנבחר ליצור את האיוורור
נבחר להתחבר לקלילות
כמו נוצת האור
מרחפת היא ללא כל מאמץ
ללא כל התנגדות
נותנת היא לרוח לשאת אותה
על כנפיה
נותנת היא לרוח לשאת אותה ליעדה
אל הלא נודע
שכן שם שוכן הוא יעודההיו כנוצות האור
היו ללא כל אחיזה
היו לאהבהברוכים אתם ✨♥️✨

2 יומים לפני

Light gathering critical mass

שוב עוצרים אנו לרגע
עוצרים להתבונן
להתבונן על השבוע שחלף
להתבונן על השבוע שבפתח

נהיה בהודיה על שהיה
נהיה בהודיה על שעתיד לבוא
שכן אין כל הבדל בניהם

נהיה בשלווה
נהיה בחמלה
יוצרים אנו את שבלי האהבה

ברוכים אתם לשבוע נפלא
ברוכים אתם ✨♥️✨
... ראה עודראה פחות

שוב עוצרים אנו לרגע
עוצרים להתבונן
להתבונן על השבוע שחלף
להתבונן על השבוע שבפתחנהיה בהודיה על שהיה
נהיה בהודיה על שעתיד לבוא
שכן אין כל הבדל בניהםנהיה בשלווה
נהיה בחמלה
יוצרים אנו את שבלי האהבהברוכים אתם לשבוע נפלא
ברוכים אתם ✨♥️✨

תגובות בפייסבוק

שבוע טוב.

שבוע טוב ומבורך באהבה

6 יומים לפני

Light gathering critical mass

הפחד מיציאה לאור!
הצטרפו לשידור עכשיו

פורטל העידן החדש
הפחד לצאת לאור
הסתרה, השתקה, הדחקה
מה עושים?
צפו עכשיו Live עוצמתי ⬇️💚⬇️
... ראה עודראה פחות

טען פוסטים נוספים

המנטורים כותבים

22 שעות לפני

Light gathering critical mass

ביום אנרגטי דחוס זה

נבחר ליצור את האיוורור
נבחר להתחבר לקלילות
כמו נוצת האור
מרחפת היא ללא כל מאמץ
ללא כל התנגדות
נותנת היא לרוח לשאת אותה
על כנפיה
נותנת היא לרוח לשאת אותה ליעדה
אל הלא נודע
שכן שם שוכן הוא יעודה

היו כנוצות האור
היו ללא כל אחיזה
היו לאהבה

ברוכים אתם ✨♥️✨
... ראה עודראה פחות

ביום אנרגטי דחוס זהנבחר ליצור את האיוורור
נבחר להתחבר לקלילות
כמו נוצת האור
מרחפת היא ללא כל מאמץ
ללא כל התנגדות
נותנת היא לרוח לשאת אותה
על כנפיה
נותנת היא לרוח לשאת אותה ליעדה
אל הלא נודע
שכן שם שוכן הוא יעודההיו כנוצות האור
היו ללא כל אחיזה
היו לאהבהברוכים אתם ✨♥️✨

2 יומים לפני

Light gathering critical mass

שוב עוצרים אנו לרגע
עוצרים להתבונן
להתבונן על השבוע שחלף
להתבונן על השבוע שבפתח

נהיה בהודיה על שהיה
נהיה בהודיה על שעתיד לבוא
שכן אין כל הבדל בניהם

נהיה בשלווה
נהיה בחמלה
יוצרים אנו את שבלי האהבה

ברוכים אתם לשבוע נפלא
ברוכים אתם ✨♥️✨
... ראה עודראה פחות

שוב עוצרים אנו לרגע
עוצרים להתבונן
להתבונן על השבוע שחלף
להתבונן על השבוע שבפתחנהיה בהודיה על שהיה
נהיה בהודיה על שעתיד לבוא
שכן אין כל הבדל בניהםנהיה בשלווה
נהיה בחמלה
יוצרים אנו את שבלי האהבהברוכים אתם לשבוע נפלא
ברוכים אתם ✨♥️✨

תגובות בפייסבוק

שבוע טוב.

שבוע טוב ומבורך באהבה

6 יומים לפני

Light gathering critical mass

הפחד מיציאה לאור!
הצטרפו לשידור עכשיו

פורטל העידן החדש
הפחד לצאת לאור
הסתרה, השתקה, הדחקה
מה עושים?
צפו עכשיו Live עוצמתי ⬇️💚⬇️
... ראה עודראה פחות

טען פוסטים נוספים
שתפו ♥